Subscribe

Odvaha

Zoufalství je surovinou pro drastické změny. Pouze ti, kteří mohou opustit vše, v co kdy věřili, mohou doufat v únik.

William S. Burroughs

Dozvěděl jsem se o e-bombách od jednoho z mých studentů – Caseye Maddoxe, vynikajícího spisovatele – z vězení. Napsal mimořádný román o někom, kdo je unesen a podroben dvanácti krokům obnovovacího programu pro závislost na západní civilizaci…

Název knihy je The Day Philosophy Died (Den smrti filozofie), a k čemu se dostaneme za chvíli, titul se vztahuje na E-bomby.

E-bomby jsou, podle mých závěrů, jedny z mála užitečných vynálezů vojenskoprůmyslového komplexu. Jsou trochu opakem neutronových bomb, které, pokud si vzpomínáte, zabíjejí živé bytosti, ale nechávají neživoucí struktury, jako města rel- a(k)tivně neporušené: kvintesenci civilizace. E-bomby, na druhé straně, jsou výbušná zařízení, která neubližují živým bytostem, ale zničí všechnu elektroniku. Casey jim říká “stroje času”, poněvadž pokud je použijete jednorázově, vrátí vás o sto padesát let zpět.

V jedné části románu se únosci chystají použít malé letadlo k svržení E-bomby na Bay Areu. Budou mít na palubě bombu v rakvi. Hlavní postava se ptá: “Kdo zemřel?”.

“Filozofie,” někdo říká. “když filozofie zemře,” tato osoba pokračuje, “akce začíná”.

Když se chystají shodit E-bombu, hlavní postava si stále myslí: “Je něco v nepořádku s naším plánem.” Ta myšlenka ho neustále otravuje, když vykonávají své odpočítávání k oslavě. Pět, čtyři, tři, dva, jedna. A hlavní postavě to dojde, ale je příliš pozdě. E-bomba vybuchne. Jejich letadlo padá.

Jeden z únosců se drží za hrudník a odpadne. Má kardiostimulátor. Dokonce i nenásilné akce mohou zabíjet lidi. V tomto okamžiku, jakákoliv akce, včetně nečinnosti, má smrtící důsledky.

Pokud jste civilizovaní, vaše ruce jsou více či méně trvale obarvené tmavě rudou krví nesčetných lidských a nelidských bytostí.

Dlouho předtím, než dokončil knihu, Casey mi ukázal, kde poprvé četl o E-bombách. Bylo to ze všech možných míst v Popular Mechanics. Pokud zkontrolujete vydání z knihovny ze září 2001 – které má dokonce i rudimentární instrukce pro to, jak to zkonstruovat – ujistěte se, že používáte čtenářský průkaz někoho jiného. Nejlépe někoho, kdo se vám nelíbí.

Tento článek byl titulován, “Během mrknutí oka mohou elektromagnetické bomby dostat civilizaci zpět o 200 let. A teroristé je sestrojí za 400 dolarů.”

A to je špatné věc?

Autor Jim Wilson začíná tímto: “Následující Pearl Harbor nebude samotným zjevením spalující záblesku jaderného světla nebo žalostným nářkem umírajících na Ebolu nebo její geneticky modifikované dvojče. Uslyšíte ostré prasknutí v dálce. V době, kdy jste omylem identifikovali tento zvuk, jako nevinné zahřmění, se civilizovaný svět stal paralyzován.”

Zatím je to dobré.

A pokračuje, “Zářivky a televizní přijímače se rozsvítí děsivě jasně, přesto, že jsou vypnuty. Vůně ozonu smíšená s doutnajícím plastem bude prosakovat ze zásuvky, když elektrické vodiče jiskří a telefonní linky se roztavují. Váš Palm Pilot a MP3 přehrávač bude teplý na dotek, jejich baterie přetížená. Váš počítač, a každá část údajů v něm, bude topinkou.”

Vím, vím, že to zní příliš dobře, aby to byla pravda. Ale je to ještě lepší.

Wilson píše, “A pak zjistíte, že svět zní taky jinak. Hudba na pozadí civilizace bude rej spalovacího motoru, který se zastavil. Zachráníte pár dieselů, ale motory se nikdy znovu nenastartují. Vy však zůstanete bez úhony, poněvadž zjistíte, že jste vyrazili zpět do doby před 200 lety, kdy elektřina znamenala zalomení blesku na noční obloze. To není hypotetický scénář Y2K. Je to realistický odhad škod Pentagonem, o nichž se domnívá, že by mohly být způsobeny novou generací E-bomb.”

Když jsem zmínil tohle vše na mých přednáškách, lidé často přerušovali mou útěchu. Jádro idey E-bomby je něčím, co se nazývá proudový kompresní generátor (Flux Compression Generator – FCG), což článek v Popular Mechanics popisuje jako “neuvěřitelně jednoduchá zbraň. Sestává z trubice naplněné výbušninou, která je uložena do o něco větší měděné cívky, jak naznačuje obrázek níže. [Tento článek má i diagram!] V okamžiku před odpálením chemické výbušniny se cívka nabije soustavou kondenzátorů a vytvoří se magnetické pole. Výbušná náplň exploduje odzadu dopředu. Když se trubice trhá a dere, dotýká se cívky, čímž se vytváří pohyblivé krátké spojení…

Postupující krátké spojení způsobuje stlačení magnetického pole a snižuje indukční odpor statoru (cívky), vysvětluje C. Kopp. “V důsledku toho FCG vytvoří stoupající elektrický pulz, který se odpoutá ještě před konečným zánikem zařízení. Zveřejněné výsledky hovoří o časech v řádu desítek setin mikrosekund a špičkovém proudu v řádu deseti milionů ampérů.“ Ve srovnání s vzniklým impulzem i takový blesk připomíná bliknutí žárovky.”

Stejně dobře jak to všechno může znít (ach, promiňte, zapomněl jsem, že technologický pokrok je dobrý; civilizace je dobrá; destrukce planety je dobrá; počítače a televizory a telefony a automobily a zářivky jsou dobré a rozhodně důležitější než život a obyvatelná planeta, důležitější než lososi, mečouni, medvědi grizzly a tygři, což znamená, že dopady E-bomb jsou tak hrozné, že nikdo, kromě americké armády a její statečných a slavných spojenců, by nikdy nemohli mít schopnost jejich spuštění a měly by být spuštěny jen na podporu životně důležitějších zájmů USA (pozn. překladatele – aj. zemí prvního světa), například pro přístup k ropě, která může být spálena, aby americká ekonomika rostla (pozn. překladatele – aj. zemí prvního světa), aby lidé stále konzumovali, aby svět udrželi v ohřevu z globálního oteplování, aby udrželi ničení posledních divokých míst, z nichž svět může být schopen obnovy, pokud civilizace brzy sejde): Poté, co je E-bomba odpálena, a ničí lokální elektroniku, puls postupuje přes napájecí a telekomunikační infrastruktury. To podle článku “způsobuje, že teroristé nemusí své podomácku vyrobené bomby shazovat přesně na cíle, jež hodlají zničit. Přísně střežená místa, jako telefonní ústředny nebo elektrické rozvodny, lze napadnout přes jejich elektrické a telekomunikační přípojky.”

Tento článek je zakončen touto nadějnou poznámkou: “Když vyřadíte z provozu elektřinu, počítače a telekomunikace, zničíte základ moderní společnosti. V éře terorismu podporovaného ze zemí třetího světa může elektromagnetická bomba přinést výrazné vyrovnání sil.”

(1) http://cs.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A9m_roku_2000

Filed in čeština
No Responses — Written on June 15th — Filed in čeština

Comments are closed.