Subscribe

Saligan ng Endgame

Saligan 1: Ang sibilisasyon ay hindi at hindi kailanman magiging sustenable. Ito’y tunay lalo na sa industriyal na sibilisasyon. Saligan 2: Madalas hindi boluntaryong sinusuko o binibenta ng tradisyunal na komunidad ang mapagkukunan kung saan dito nakabatay ang kanilang komunidad hanggang silay mawawasak. Sila’y hindi rin kusang loob na pumapayag na sirain ang kanilang lupang […]

Read More... Filed in Tagalog
Norris Thomlinson June 14th, 2006 Filed in Tagalog No Responses