Subscribe

Když civilizace zabíjí svět

Osvětim, Treblinka, Bergen – Belsen. To je ten důvod. Ne, ne proto, že civilizace přeměňuje celý svět na pracovní tábor, potom tábor smrti, ačkoli je to ten případ. Ne, ne proto, že konečným bodem civilizace je masové vyvražďování jako na běžícím pásu, ačkoli toto také je ten případ. Místo toho je to pro tyto doktory v Osvětimi.

A tady je důvod, proč je to tak. Pamatujete, když jsem mluvil o tom, proč je environmentalismus bídným neúspěchem, a uvedl jsem jeden nebo dva důvody pro naši neefektivnost? Vynechal jsem jeden podle mě nejdůležitější důvod, a má to něco společného s těmi doktory.

Robert Jay Lifton ve své mimořádně významné knize Nacističtí doktoři bádal, jak se muži, kteří složili Hipokratovu přísahu, mohli účastnit ve věznicích, kde se vězni upracovali k smrti nebo byli zabíjeni jako na běžícím pásu. Zjistil, že mnozí tito doktoři upřímně zastupovali své funkce a dělali vše v rámci své moci – což znamená pateticky málo – aby vězňům zpříjemnili život. Když vězeň onemocněl, dali mu nejdříve spolknout aspirin.

Možná jej uložili do postele na den nebo dva (ale ne na příliš dlouho, aby nebyl “vybrán” pro zavraždění). Pokud měl pacient nakažlivou nemoc, mohli tohoto pacienta hned zabít, aby se nemoc nerozšířila. To vše dávalo smysl v rámci hranic Osvětimi. Doktoři, znovu, dělali vše co mohli, aby pomohli vězňům, ale neudělali tu nejdůležitější věc ze všech: Nikdy nezpochybňovali existenci samotné Osvětimi. Nikdy nezpochybňovali to, že se tam vězni upracují k smrti. Nikdy nezpochybňovali to, že je tam uhladoví k smrti. Nikdy nezpochybňovali to, že je tam vězní. Nikdy nezpochybňovali to, že je tam mučí. Nikdy nezpochybňovali existenci kultury, která vede k takovým krutostem. Nikdy nezpochybňovali logiku, která vede nevyhnutelně k elektrickým plotům, plynovým komorám, kulkám v mozku.

My jako environmentalisté děláme to samé. Pracujeme tak tvrdě jak jen můžeme, abychom zachránili ta místa, která milujeme. A používáme na to nástroje systému jak jen nejlépe umíme. Ale přesto neděláme tu nejdůležitější věc ze všech. Nezpochybňujeme existenci této kultury smrti. Nezpochybňujeme existenci ekonomického a sociálního systému, který pracuje na zabíjení tohoto světa, který tento svět nechává vyhladovět, který ho vězní, který ho mučí.

My nikdy nezpochybňujeme kulturu, která vede k těmto krutostem. My nikdy nezpochybňujeme logiku, která vede nevyhnutelně k holosečům, vražděním oceánů, destrukci ornice, zahrazení řek, otráveným zdrojům vody.

A už vůbec nečiníme tak, abychom to všechno zastavili.

Zde je jeden příklad. Nedávno jsem měl přednášku na setkání environmentalistů, které se jmenovalo Bioneers. Přednášky, které jsem poslouchal byly docela dobré, kde lidé mluvili vášnivě a často velmi pozitivně o změnách, které je nutné udělat, a které již probíhají. Hovořili o potřebě jiných modelů farmaření, jiných modelech komunitního organizování, jiných modelech školení. Ale nikdo nemluvil o moci. Nikdo nediskutoval o evidentním faktu, že ti u moci ničí trvale komunity. Nikdo nediskutoval o faktu, že i když farmáři rozvinou jiné modely toho jak žít na své půdě více udržitelné, ti u moci mohou rozhodnout, že jejich půda je nezbytná pro nový obchodní dům nebo by měla být zatopena přehradou, a ti u moci si tu půdu prostě seberou. A nikdo nemluvil o psychopatologii. Nikdo nemluvil o potřebě dominantní kulturu ničit. Nikdo nemluvil o nesmiřitelném ničení domorodých kultur dominantní kulturou.

Ne jen naše činy, ale i naše přednášky zůstávají v rámci hranic tohoto koncentračního tábora, který nazýváme civilizace.

Filed in čeština
No Responses — Written on June 15th — Filed in čeština

Comments are closed.