Subscribe

Reči kao oružje

Nedavno sam razmišljao o nečemu što sam napisao pre četrnaest godina, a što je postalo jedna od mojih najcitiranijih izjava. “Svako jutro kad se probudim zapitam se da li treba da pišem ili dignem u vazduh branu.” Uprkos tome što imam veru u svoj rad kao pisca, znam da nije nedostatak reči ono što je […]

Read More... Filed in српски
Norris Thomlinson February 24th, 2012 Filed in српски No Responses

Civilizacija i dekolonijalizacija

Poglavica Osaga, Veliki Ratnik, rekao je o vladajućoj kulturi: “Ja vidim i divim se vašem načinu života…. Ukratko, možete da uradite skoro sve što izaberete. Vi belci posedujete moć da ukrotite skoro svaku životinju za svoju upotrebu. Okruženi ste robovima. Sve oko vas je u lancima i vi ste i sami robovi. Bojim se ako […]

Read More... Filed in српски
Norris Thomlinson September 1st, 2009 Filed in српски No Responses

Endgame – Premise

PREMISA PRVA: Civilizacija nije i ne može biti održiva. Ovo naročito važi za industrijsku civilizaciju. PREMISA DRUGA: Tradicionalne zajednice često dobrovoljno ne predaju ili prodaju resurse na kojima se njihove zajednice zasnivaju sve dok te njihove zajednice ne budu uništene. Takođe nerado dozvoljavaju da zemljište bude oštećeno kako bi se drugi resursi – zlato, nafta […]

Read More... Filed in српски
Norris Thomlinson June 14th, 2006 Filed in српски No Responses