Subscribe

Zničte Svět…A Ciťte Se Dobře

Byl jsem několikrát označen za environmentálního extrémistu, protože věřím, že reálný svět je důležitější než ekonomika, a proto, že věřím, že se má udělat cokoliv je potřeba pro zastavení této těžební kultury před zabitím planety, která je naším jediným domovem.

Označení někoho za extrémistu je běžným rétorickým nástrojem pro démonizaci „extrémisty“ a znevěrohodnění něčí perspektivy. Je to trochu lokomoce rétoriky světa, kterou dělá každý. Nacisté říkali, že Židé byli extrémisté. Otrokáři říkali, že abolicionisté byli extrémisté. Otcové zakládající Spojené státy si stěžovali na to, jak je chudí indiáni ohrožovali, když kradli indiánům půdu.

Dnes Spojené státy bombardují extrémisty celého světa, častokrát používají jako odůvodnění skutečnost, že extrémisté chtějí bombardovat Američany; koho oni označující za extrémisty. Korporátní obhájci a další pravičáci často bez důvodně nazývají environmentalisty „extrémisty“. Chcete označit geneticky modifikované organismy (GMO)? Nazvou vás extrémisty. Chcete oblasti oceánu za limity rybaření. Nazvou vás extrémisty. Chcete zastavit těžbu starých vzrostlých lesů? Nazvou extrémisty.

Děje se to také na osobní úrovni. Průměrný násilník by nikdy nespáchal své znásilnění, pokud by se tak nedělo kvůli extrémnímu chování jeho oběti.

Nárok na ctnost


Vždy se vyplatí se prezentovat jako někdo rozumný – někdo s rozumným přístupem – a oponenta nebo nepřítele jako někoho nepřiměřeného, extrémistu.

Robert Jay Lifton psal o tom, jak lidé nemůžou svolit žádná masová zvěrstva, bez toho, co nazval „nárokem na ctnost“. To znamená, že musí přesvědčit ostatní, a především sami sebe, že ve skutečnosti nepáchají zvěrstvo, ale spíše pozitivní dobro. Nacisté nepáchali masové vraždy a genocidy, ale čistili árijskou „rasu“. Spojené státy nikdy nespáchaly masové vraždy, krádeže a genocidy, ale spíše „naplňovaly svůj úděl“. Dominantní kultura nezabijí planetu, ale „rozvíjí přírodní zdroje“.

Tohle vše platí také pro náš osobní život. Ani jednou v životě jsem nebyl za pitomce, mám tím na mysli, že pokaždé, když jsem byl zjevným pitomcem, měl jsem své činy plně racionalizované.

A podobně téměř nikdo se nebude zamýšlet nad tím, že jeho postavení je extrémní. Jejich vlastní pozice je tou rozumnou, jinak by v ní nebyli. A jejich pozice je v centru, protože tak to je z jejich vlastní perspektivy. Platí to stejně tak pro kapitalisty jako pro křesťany, ateisty, environmentalisty, scientology nebo členy rodiny Mansona.

Vše to hovoří pro zesílení racionalizace.

Ale to neznamená, že bychom sepjali naše ruce a dali se na jakýkoliv druh relativismu. Skutečnost že je argument zneužíván, neznamená, že takový argument není nikdy pravdivý. Omluva Němců pro vtrhnutí do Polska na začátku druhé světové války byla ta, že nestranní Polští vojáci napadli německé zřízení. Skutečnost, že tito „polští vojáci“ byli Němci v Polských uniformách, neznamená, že si nikdo nikdy nemůže nárokovat sebeobranu. Skutečnost, že lidé racionalizovali zvěrstva, neznamená, že nikdo nikdy nespáchá zvěrstva, a neznamená to, že každý výrok každého činí v obraně jeho akcí racionalizovaným.

Před lety jsem se pohádal s jednou ženou o tom, zda je znásilnění špatná věc. Říkal, jsem, že je. Ona – a mám potřebu říct, že svého času chodila s postmoderním filozofem, a pak ho pustila k vodě a získala zpět svůj zdraví rozum – odpověděla: „Ne, můžeme říct, že znásilnění je špatná věc. Ale protože lidé stanovují všechny hodnoty“ – a samozřejmě, že tvrzení je samo, jak nepřesné, tak velkou částí problému – „můžeme se rozhodnout zda je či není znásilnění špatné.“

Není na tom nic neodmyslitelně dobrého nebo špatného. Tak je to. Teď můžeme zcela jistě vyprávět řadu příběhů, které nám dávají víru, že znásilnění je špatné, to znamená, že můžeme vytvořit řadu příběhů posílených poznáním, že je znásilnění špatné, ale stejně tak bychom mohli vytvořit řadu příběhů, které nám řeknou pravý opak.

Existuje věc, v níž měla pravdu: Určitě můžeme vytvořit řadu příběhů, které udělají hrdinství ze znásilnění (nebo hrdiny z árijců a démonizují Židy, nebo udělají hrdinství z kapitalismu a démonizují každého, kdo s ním nesouhlasí, a tak dále).

Aplikací tohoto na environmentální „extrémismus“ můžeme jistě vytvořit množství příběhů, které nám dávají víru, že dává smysl odlesňovat planetu, vysávat oceány, ochuzovat většinu lidí. Jestliže jsou tyto příběhy účinné dostatečně, aby nás přesvědčily, pak jsou tyto příběhy důležitější než fyzická realita. Nedávají jen smysl pro zničení světa, ale abychom se tak cítili dobře, a cítili se dobře o zabití každého/každé, kdo se nás snaží zastavit.

Ne všechny příběhy jsou si rovný


Ale ne všechny příběhy jsou si rovný. Například, co když vám někdo bude vyprávět příběh za příběhem vychvalující jedení psích hoven. Říkali jste tyto příběhy, protože jste byli dítě. Věřili jste jim. Můžete jíst psí hovna v rohlíku, zmrzlinu ze psích hoven, psí hovna generála Tsoa. Možná vaše enkulturalizace je natolik silná, že vám psí hovno opravdu zachutná. Ale máte fyzické tělo, a bez ohledu na to, jaké si vyprávíte příběhy, tato strava vás může přivodit nemoc nebo vás zabít. Jestli chcete příklad o něco méně hloupý, nahraďte slovo Big Mac, Whopper nebo Coca Cola za psí hovno.

Existuje záchytný bod: Fyzická realita nakonec trumfne příběh. Má na to. Jen to může trvat delší dobu. V případě destrukce planety touto kulturou si to dosud bere nějakých 6000 let (samozřejmě podstatně méně pro její oběti).

Bez ohledu na to, jaké si vyprávíte příběhy, poživatelná voda je dobrá věc. Nedávno jsem viděl článek , který začínal: „Frakovat pro získání ropy a zemního plynu, nebo mít dostatek pitné vody. Tohle je možné dilema, jemuž čelí četně zemí, včetně Spojených států, podle nového reportu zveřejněného Institutem světových zdrojů (World Resources Institute) minulý týden – ačkoliv experti nesouhlasí s reálnými implikacemi reportu a co by pro to mělo být uděláno.“ Novináři evidentně považují za naprosto zdravé, aby se zvažoval výběr mezi mít vodu k pití nebo ropu a plyn z dilema frakování, a považují za naprosto rozumné, aby „experti“ nesouhlasili s tím, co mám být pro to uděláno. Tohle je šílené.

Jsme zvířata. Potřebujeme čistou vodu k pití. Potřebujeme čerstvou a zdravou potravu k jídlu, Potřebujeme obyvatelný svět. Bez nich bychom zemřeli.

Zdraví reálného světa je založeno na funkční, zdravé, udržitelné morální filozofii. Musí to tak být, je to zdrojem života.

Environmentální extrémismus existuje


A teď konečně něco k environmentálnímu „extrémismu“. Věřím, že environmentální extrémisté existují. Věříme, že je extrémistické, aby se záměrně vyrobily kvadriliony smrtících dávek plutonia. Věřím, že je extrémistické bombardovat měsíc.

Věřím, že je extrémistické vybudovat tak mnoho přehrad – více než jedna obrovská přehrada denně za stovky let, že 25% světových řek již nedosáhne oceánu. Věřím, že je extrémistické vybudovat více než 70 000 přehrad jen ve Spojených státech, které přesahují šest a půl stopy (pokud bychom odstraňovali jednou z těchto přehrad každý den, trvalo by 200 let, než bychom je odstranili všechny: lososi nemají čas, jeseteři nemají čas). Věřím, že je extrémistické dovést migrace lososů k zániku, migrace lososů tak rozsáhlé, že řeky byly „zčernalé a hýřící se“ rybami, migrace, že jste je slyšeli na kilometry daleko předtím, než je viděli.

Věřím, že je extrémistické přivést holuba stěhovavého k zániku, holuby, kteří létali v hejnech tak obrovských, že zatemnili nebe na dny. Věřím, že je extrémistické, aby na 200 druhů vyhynulo každý den. Věřím, že je extrémistické, jak řekl biolog Michael Soulè, zapříčinit konec evoluce obratlovců. Věřím, že je extrémisté svět koupat v endokrinních disruptorech. Věřím, že je extrémistické zamořovat oceány plasty, že je tam desetkrát více plastů než fytoplanktonu (představte si, že z jedenácti kousnutích jich je deset plastových).

Věřím, že extrémistické je mít ekonomiku založenou na nekonečném růstu na konečné planetě. Věřím, že je extrémistické mít kulturu založenou na výzvě „jděte a množte se“ na konečné planetě. Věřím, že je extrémistické zničit 98% původních lesů, 99% původních mokřadů, 99% prérií. Věřím, že je extrémistické směřovat k jejich zničení.

Věřím, že je extrémistické umístit další nákupní centrum na největší zůstávající území sviště prériového v koloradském Front Range, zejména když byli svišti prérijní snížení o 98% svého rozsahu a populace. Věřím, že je extrémistické vysávat oceány, způsobem, že pokud byste zvážili veškeré ryby v oceánech, celková váha by byla 10% z toho kolik jich tam bylo před 140 lety. Nezávislí vědci říkají, že oceány by mohly být zbaveny ryb během jedné generace.

Věřím, že extrémisté vraždí oceány. Věřím, že extrémisté vraždí celou planetu. Věřím, že je extrémistická masová produkce neurotoxinů (to jest pesticidů), které jsou vypuštěny do světa. Věřím, že je extrémistická změna klimatu. Věřím, že extrémistické je zabírat půdu každé domorodé kultury. Věřím, že je extrémistické spáchat genocidu proti každé domorodé kultuře. Věřím, že je extrémistické mít jednu kulturu pohlcující celou planetu.

Věřím, že je extrémistické se domnívat, že svět byl stvořen pro vás. Věřím, že extrémistické je činit jako kdyby jste byli jediný druh na planetě. Věřím, že je extrémisté činit jako byste byli jedinou kulturou na planetě. Věřím, že existují „environmentální extrémisté“ na této planetě, a věřím, že se jim říká kapitalisté. Věřím, že se jim říká „členové dominantní kultury“. Jsem přesvědčen, že pokud se nezastaví, zabijí tito extrémisté planetu. Věřím, že musí být zastaveni.

Translated by puntíčkovaní chrobáci

Filed in čeština
No Responses — Written on July 1st — Filed in čeština

Comments are closed.