Subscribe

Sociopatens Tidsålder

Termen Antropogen bidrar inte bara med att inte kunna hjälpa oss att stoppa den här kulturen från att mörda planeten – det bidrar direkt till problemen det påstås adressera.

BildFörst av allt, det är otroligt missledande. Människor är inte de som ”transformerar”-läs, dödar-planeten. Civiliserade människor gör det. Det finns en skillnad. Det är skillnaden mellan urskog och New York City, det är skillnaden mellan 60 miljoner bison på en vidsträckt slätt och pesticida- och herbicida-fält med genetiskt modifierad majs. Det är skillnaden mellan floder fyllda av lax och floder dödade av hydroelektriska dammar. Det är skillnaden mellan kulturer vars medlemmar känner igen sig själva som en av många och medlemmar av den här kulturen, som konverterar allt till sitt egna att utnyttja.

För att klargöra, Tolowa Indianerna levde där jag idag lever i minst 12,500 år, och när den första av de civiliserade anlände var platsen ett paradis. Nu, 170 år senare, så är laxen på väg att utrotas, rödträd (*det i Kaliforniens kustområde inhemska barrträdet anm.) har blivit reducerat till 2 procent av dess ursprungliga räckvidd, och fälten (som tidigare var skogar) är fyllda av gift.

För att klargöra ännu mer: Människor förstör inte landsområden. Civiliserade människor förstör landsområden, och de har gjort detta sedan civilisationens begynnelse. En av de första skrivna myterna är den om Gilgamesh som hugger ner skogar i vad som idag är Irak-man högg ner cederträdskogar så tjocka att solen aldrig nådde ner till marken, allt för att han skulle kunna göra en mäktig stad, och mer till poängen, så att han skulle kunna göra ett namn för sig själv.

Allt det här är avgörande, därför att förövare av grymheter så ofta försöker att övertyga sig själva och alla andra att vad de gör är naturligt och rätt. Ordet ”Antropogen” försöker att naturalisera mördandet av planeten genom att låtsas att problemet är ”människan”, och inte en specifik grupp av människor som är kopplade till en särskild kultur.

Namnet manifesterar också enastående narcissism som har karaktäriserat den här kulturen från första början. Givetvis presenterar människor av den här kulturen deras beteende som representativt för ”människan” som en helhet. Andra kulturer har egentligen aldrig funnits i alla fall, förutom som lägre stående som enbart är i vägen för att få tag på resurser.

Termen Antropogen livnär sig på den narcissismen. Gilgamesh förstörde skogar och gjorde ett namn för sig själv. Den här kulturen förstör planeten och namnger en geologisk tidsålder efter sig själv. Vilken överraskning.

De säger att tecken på intelligens är förmågan att identifiera mönster. Medlemmar av den här kulturen kan inte vara så smarta. Vi har haft 6,000 år att finna mönstret av folkmord och miljömord gödd av den här kulturens narcissism och sociopati, och beteendet blir faktiskt bara värre. Medlemmar av den här kulturen har haft 6,000 år på sig att kännas vid att de kulturer som de erövrar oftast har varit hållbara. Och ändå kommer de upp med det här namnet som försöker att inkludera hela mänskligheten i sitt föraktliga beteende

Narcissismen förlänger sig bortom tvivlet om att andra kulturer existerar. Det inkluderar tron om att inget annat på planeten egentligen fullt existerar, heller. Det är som klistermärket som säger: ”Vi är inte den enda arten här på Jorden: Men vi agerar som om vi vore”. Jag hörde nyligen en astronom som förklarade varför det är så viktigt att utforska Mars. Utforskandet, sade han, ”svarar på den viktigaste frågan av alla: Är vi ensamma?”. På en planet som sjuder av underbart liv (i alla fall för stunden), så frågar han den här frågan ? Jag har en viktigare fråga. Är han galen ? Svaret är ja. Han är en narcissist, och en sociopat.

Medlemmarna av den här kulturen, som har namngett sig själva utan den minsta ironi eller förödmjukelse Homo sapiens, skulle, under tiden de mördar planeten, utropa det här för människans tidsålder.

Antropogen ger ingen antydan av de förskräckligheter som den här kulturen orsakar. ”Människans tidsålder” ? Åh, det är fint. Vi är nummer ett, korrekt ? Istället, måste namnet vara förskräckligt, det måste åstadkomma chock och skam och förargelse som sammanfaller med grymheten i att mörda planeten. Det måste anropa oss att särskilja oss själva från den här kulturen, att den här titeln och det här beteendet tillhör oss inte. Det måste anropa oss i att visa att vi förtjänar det inte. Det måste anropa oss och mena, ”Inte en enda infödd kultur till ska drivas från dess landsområde, och inte en enda art till ska drivas till utrotning.

Om vi ska namnge den här tidsåldern, låt oss då vara ärliga och korrekta. För jag föreslå, ”Sociopatens tidsålder” ?

Originally published in Swedish at https://djupgron.wordpress.com/2013/03/01/sociopatens-tidsalder/

Filed in Svenska
No Responses — Written on March 1st — Filed in Svenska

Comments are closed.