Subscribe

Čas sociopatů

Termín antropocén nejen, že nám nepomůže zastavit tuto kulturu, která zabíjí planetu – tohle přímo přispívá k problému, jež má řešit.

Především, je to velice zavádějící. Lidé nejsou ti, kteří “přetvařují” – čteme, zabíjí – planetu. Civilizování lidé to jsou. V tom je rozdíl. Je to rozdíl mezi starými rostoucími lesy a New Yorkem, rozdíl mezi 60 000 000 bizony na obrovské pláni a pesticidy- a herbicidy-zamořeným polem geneticky modifikované kukuřice. Je to rozdíl mezi řekami plných lososů a řekami zabitými vodními přehradami. Je to rozdíl mezi kulturami, jejíž členové uznávají sebe jako jedny z mnoha jiných (druhů) a členy této kultury, kteří přemění vše ke svému užitku.

Aby bylo jasno, indiáni kmene Tolowa žili, kde nyní žiji já, po dobu nejméně 12 500 let, a když první civilizovaní přišli, toto místo bylo rájem. Nyní, o 170 let později, jsou lososi téměř vyhubeni, obrovská populace byla snížena na 2 procenta jejího rozsahu, a pole (dříve lesy) jsou plné jedů.

Má-li to být ještě více zřejmé: Lidé neničí krajinu. Civilizovaní lidé ničí krajinu, a bylo tomu tak již od začátku civilizace. Jeden z prvních psaných mýtů odlesňování je o Gilgamešovi, místa, kde je dnes Irák – vykácení cedrových lesů, které byly tak husté, že se sluneční světlo nedotklo země, jen proto, aby mohl postavit velké město, ještě více k věci, aby si mohl udělat velké jméno.

To vše má zásadní význam, protože pachatelé zvrhlostí se často pokoušejí přesvědčit sami sebe a všechny ostatní, že to, co dělají je přirozené nebo správné. Slovo “antropocén” je snaha naturalizace vraždy planety tím, že předstírá, že problém je “člověk”, a ne konkrétní typ člověka spojeného s nějakou konkrétní kulturou.

Pojem také dokazuje nejvyšší narcismus, který charakterizuje tuto kulturu od začátku. Samozřejmě, členové této kultury by prezentovali své chování jako zastupující “člověka” jako celku. Ostatní kultury neexistovaly nikdy jinak, s výjimkou několika menších plemen, než, že jednoduše stály v cestě při získávání přístupu ke zdrojům.

Gilgameš zničil les a udělal si jméno. Tato kultura ničí planetu a pojmenuje geologický věk po sobě. Jaké překvapení.

Říká se, že jediný náznak inteligence je schopen rozpoznat vzory. No, členové této kultury nemusí být moc chytří. Měli bychom 6000 let rozpoznat jako vzor genocidy a ekocidy k uvědomění si, že tato kultura je narcistická a sociopatická, a její chování je prostě čím dál horší. Členové této kultury by měli 6000 let rozpoznat tak, že kultury, které dobývali, byly často trvale udržitelné. A přesto přichází s tímto pojmem, který se snaží zahrnout celé lidstvo ve svém opovrženíhodném chování.

Narcismus se rozšiřuje s nevírou v existenci jiné kultury. To zahrnuje víru, že nic jiného na této planetě skutečně neexistuje. Je to jako nálepka na nárazníku, která říká: My nejsme jediný druh na Zemi: Jen se tak chováme. Nedávno jsem slyšel astronoma, který se snažil vysvětlit, proč je důležité prozkoumat Mars. Výzkum, řekl “odpoví na tu nejdůležitější otázku ze všech: Jsme zde sami?”. Na planetě překypující životem (zatím) se ptá na tuto otázku? Mám více důležitou otázku. Je šílený? Odpověď je ano. Je to narcista a sociopat.

Samozřejmě členové této kultury, kteří sami sebe bez špetky ironie nebo pokory pojmenovali Homo sapiens, by chtěli vraždu planety vyhlásit za čas člověka.

Antropocén neudává žádný náznak o hrůzách způsobených touto kulturou. “Čas člověka”? Ach, to je pěkné. Jsme číslo jedna, ne? Místo tohoto, musí být název strašlivý, musí produkovat šok a stud a pobouření přiměřené zvrhlostem zabíjejícím planetu. Musí nás vyzvat k odlišení se od této kultury, ukázat, že tato nálepka chování k nám nepatří. Musí nás vyzvat k dokázání toho, že si to nezasloužíme. Musí nás vyzvat k tomu říct a chtít, “Už ne více domorodých kultur vyhnaných ze své půdy, a ne již více druhů dohnaných k zániku!”.

Pokud budeme tento čas nějak nazývat, buďme alespoň upřímní a přesní. Mohu navrhnout “Čas sociopatů.”?

Translation first published at https://puntickovanichrobaci.wordpress.com/2013/03/11/derrick-jensen-cas-sociopatu/

Filed in čeština
No Responses — Written on March 11th — Filed in čeština

Comments are closed.